Sign Up! Login: Password: New User? Forgot? Support
Gear check

Minimumvereisten voor Raids

PC die aan de minimale WoW systeemvereisten voldoet

Afdoende reputatie voor de beste head- en schouderenchants voor je class/spec

Ventrilo gebruik verplicht met werkende microfoon

Gear iLvl 346, geënchant en gegemd.

12K DPS /Healing


Addons

Curse client
RBS (Raid Buff Status)
Pallypower
Recount + healing & absorb
Omen
Deadly Boss Mods of Big Wigs
Decursive (niet alleen voor healers!)


 

Regels
SWAT raid regels

 

Alhoewel het gezellig en vaak lachen is, willen we toch ook vooruitgang boeken met raiden. Ons doel is  het endgame spel te spelen maar sociaal, respectvol en leuk te blijven. We verwachten dat je het raiden serieus opvat en je best doet,  zodat we allemaal een goeie tijd hebben. 


Raid Sign-up Voorrang

Eenieder die met toewijding zichzelf geared tot een aanvaardbaar niveau in de voorbereiding tot het raiden is welkom. Bij het verdelen van de plaatsen wordt de voorkeur gegeven aan hen die het best zijn toegerust voor de taak, maar ook aan diegenen die enthousiasme en betrokkenheid hebben getoond. 

Dit betekent dat je zelf ook via heroics probeert aan betere PvE-gear te komen, je de juiste enchants, gems en glyphs hebt en je damage- of healing rotaties onder de knie hebt. Wanneer er één of meer voor jou onbekende bosses te downen zijn heb je de tactics gelezen en de video’s gezien (elders op deze site). De tank hoeft dan alleen evt. een korte opfrisser te geven voor het gevecht.

Bij het vormen van een raidgroep is de balans het eerste uitgangspunt; we moeten er zeker van zijn dat we de juiste mix van classes hebben om een of meer bosses neer te halen. Wanneer je hierdoor de ene week niet mee zou kunnen krijg je voorrang in de volgende. 


Hoe meld je je aan?

Het aanmelden is van belang om van te voren de raidleaders inzicht te geven in de beschikbare balans voor de aanstaande raid. Je kunt je aanmelden via de ingame calendar. Omdat je bij SWAT kunt kiezen welke raidtijden je voorkeur hebben, hebben de leden met een voorkeur voor het tijdstip waarop de raid is gepland voorrang op gelegenheidsraiders.    

Wanneer je je aanmeldt is dat voor de duur van de hele raid. Wanneer je na je aanmelding toch eerder moet stoppen, laat dit de raidleader dan vóór de aanvang van de raid weten. Het zonder goede reden voortijdig verlaten van een raid of regelmatig verdacht disconnecten verlaagt je kans op een positie in de volgende raids.


Vervanging

Helaas zijn standby raiders noodzakelijk als we progressie willen maken. Het verlies van een speler kan de raid verlammen of zelfs voortijdig beëindigen als het een healer of tank betreft. Dus mocht je de taak hebben om standby te staan, neem deze serieus. Natuurlijk is het niet leuk, maar als we niet kunnen raiden nog minder. Wanneer je de ene week standby bent raid je waarschijnlijk de volgende. Standby spelers worden gekozen uit spelers die zich hebben aangemeld voor een raid nadat de samenstelling van de raid is bepaald. Als standby raider deel je mee in de EP.

We doen ons best voor een eerlijke rotatie in classes en verantwoordelijkheid maar de balans staat dit niet altijd toe. Denk hieraan wanneer je meent dat je te weinig aan bod komt. Vind je toch dat je wordt benadeeld praat er dan eens over met een officier. Wanneer je standby bent is het cruciaal dat je ONLINE BENT EN KLAAR OM TE VECHTEN! 


1.    KRIJG GEEN SAVE MET EEN ANDERE RAID INSTANCE. Raid dungeons staan op timers en de resettijden staan in de in-game calendar. Wanneer je bijvoorbeeld met een groep meegaat en een raidboss op donderdagavond slacht, dan krijg je een save voor die instance t/m die boss en kun je die niet nog eens met de guild doen tot de reset.
NB: Actuele puginfo elders op deze pagina.

2.    Meld je ruim van tevoren voor runs aan. Afhankelijk van de samenstelling die nodig is voor die raid is het toch wie het eerst komt, het eerst maalt en er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per class. Als je geïnteresseerd bent meld je dan aan, ook al is de run al vol. Zo kom je standby te staan en heb je meer kans in de volgende raid. Wanneer je nog niet zeker ervan bent, meld je dan aan als “mogelijke” standby.

3.    Wanneer je je hebt aangemeld, KOM DAN OOK OPDAGEN! Betrouwbare spelers zorgen ervoor dat een raid doorgaat. Natuurlijk kan er RL iets gebeuren dat je niet hebt voorzien, waardoor je verhinderd bent of zult zijn. Probeer in dat geval toch nog de raid leader te (laten) waarschuwen zodat hij vervanging voor je kan plannen. Wanneer je je wel hebt opgegeven, maar niet verschijnt verklein je je kansen op deelname in de toekomst. Wanneer dit meer keren gebeurt kun je automatisch uit de aanmelding voor een raid verwijderd worden en aanvullende disciplinaire maatregelen verwachten tot aan een guildkick toe. Wanneer je te laat komt kan je plaats zijn vergeven.

4.    Wees bij de instance op het moment dat de invites beginnen. Verwacht geen summon van mensen die wel de moeite hebben genomen op tijd te komen.

5.    Onthoudt dat onze raids primair zijn bedoeld voor guildprogressie in het spel en niet om individuen te gearen. Loot is lekker maar laat je acties niet bepalen door je hebberigheid. Uiteindelijk zal iedereen de juiste spullen krijgen. Daarvoor hebben we dan een instance op farm status. Met geduld, teamwork en betrokkenheid, dus ook een persoonlijke opoffering voor de groep om standby te staan, bereiken we dit snel.

6.    Volg de instructies van de raidleader. Eén persoon die hiervan afwijkt is voldoende voor een wipe, die veel tijd en geld kost. Ga niet in discussie of kom eerst met een voorstel wanneer erom wordt gevraagd. Besprekingen na de raid. Buiten de instance kan er met raidleaders over tactieken worden gesproken.

7.    Beperk chat tot een minimum tijdens een bossfight, zodat wat er toe doet – de aanwijzingen – duidelijk doorkomt. Best zeg je dus gewoon niks of je moet de taak hebben wat te roepen.

8.    Verwacht wipes. Op het pad van progressie van de guild komen we voor gevechten te staan waarvan we de strategie nog niet onder de knie hebben. Die moeten we leren met vallen en opstaan, dus gaan er spelers dood. Zolang we leren van de ervaringen is het doodgaan niet tevergeefs.

9.    Wanneer je je hebt aangemeld voor een raid dan wordt er van je verwacht dat je je hebt voorbereid voor die raid. Daar wordt mee bedoeld dat je alles inzet om zo goed mogelijk te presteren en te overleven en dat je daarvoor spullen bij je hebt. Dus gebruik de beste buff foods/flasks/elixirs/potions die de raid kunnen/zullen optimaliseren bij DPS, healing en health. Wees gerepaired en klaar voor de start. Elke raider die hieraan niet voldoet loopt de kans met een standby te worden uitgewisseld.

10. Alle spelers dienen de mogelijkheid te hebben via Ventrilo aanwijzingen te kunnen vernemen en ook over een werkende microfoon te beschikken.

11.   ER WORDEN GEEN DPS/HEALING METERS GEPOST TOT DE RAID IS AFGELOPEN! Het leidt te veel af en wordt te vaak als kritiek gebruikt. DPS is niet de enige graadmeter voor een raider; velen vervullen een rol zoals decursen etc. wat daar invloed op heeft.

12.   Geen buitensporige AFK’s op straffe van verwijdering uit de raid. Dus niet AFK bij lootverdeling. Drankjes, biobreaks en dringende telefonades in overleg met de raidleader op een geschikt moment. 

Deze regels zijn opgesteld in het belang van de guild en ons succes in het eindspel. Wij willen vooruitgang boeken, jij toch ook? Dus laten we ons hieraan houden. Met geduld, vastberadenheid, toewijding en de wens elkaar vooruit te helpen moet het lukken. Happy raiding! 

Puggen!Vrij te puggen raids

Alle pre-MOP 25 mans zodra de guild achievement is behaald
Alle pre-MOP 10 mans zodra de guild achievement is behaald

Deze regels gelden voor mains (of alts indien de RL dit aangeeft). Is er geen plek of kun je om een andere reden niet met de guild raiden dan mag er op mains ook gepugd worden maar: Alleen in overleg met de RL

Dit laat onverlet dat de vrij te puggen raids nog steeds door de guild gepland kunnen worden bij voldoende belangstelling.

Wanneer een met de guild te raiden MOP raid op zondagochtend nog niet op de kalender gepland staat mag hij gepugd worden op zondag t/m dinsdag.
Entertainment

The Guild is a independent sitcom web series about a group of online gamers.
“The Guild” has won numerous awards, including the SXSW, YouTube and Yahoo Web Series Awards in 2008, and 3 Streamy Awards in 2009: Best Comedy Web Series, Best Ensemble, and Best Actress for Felicia Day.

*****


The Raid will be a film about raiding and what it means to be a raider. 


Statcounter
Advertisement
So-and-so has logged on!
%title%
%message%